Přírodopis

Beseda o velkých šelmách

V úterý 25. února navštívil šesté třídy v hodinách přírodopisu odborník z organizace Hnutí Duha, pan Michal Bojda. Tématem jeho přednášky byly naše tři největší šelmy - medvěd, rys a vlk. Šesťáci se dozvěděli mnoho zajímavého o způsobu života těchto chráněných živočichů, jejich potravě, pohybu, péči o mláďata, také o možnostech jejich stopování, sledování pomocí vysílaček nebo zachycení fotopastmi. Viděli zajímavá videa a fotografie, slyšeli zvukové záznamy, prohlédli si odlitky stop a zjistili, že v naprosté většině případů není proč se našich velkých šelem bát.

Školní kolo Biologické olympiády 2020

V pátek 7. února se přírodopisná učebna stala místem klání mladých biologů v jedné z nejobtížnějších soutěží - biologické olympiádě. Téma letošního roku neslo název "Těžký život ve vodě" - proto si účastníci ověřili své znalosti ohledně fyzikálních nebo chemických vlastností vody, vodních rostlin, bezobratlých živočichů i obratlovců, kteří žijí buď přímo ve vodě, nebo v jejím těsném okolí. Po absolvování testu, laboratorního úkolu a praktického poznávání rostlin a živočichů jsou výsledky následující - v mladší kategorii D (6. a 7.ročníku) zvítězila Julie Novosadová ze 7.A, následovaná Barborou Juřicovou (také ze 7.A) na druhém místě a Sárou Bučkovou ze 7.B na místě třetím. Mezi staršími v kategorii C (8. a 9. ročník) první místo obsadila Denisa Kovářová z 9.třídy, druhé místo Veronika Marečková z 8.třídy a třetí místo Zuzana Malíková z 8.třídy. Děkuji všem za účast, spoustu odvedené práce a nejlepším budeme držet pěsti v okresním kole.

 

Vsetín proti chudobě 2019

1. listopadu proběhlo na vsetínských Maštaliskách sympozium v rámci kampaně Vsetín proti chudobě - žáci základních škol vyslaly na akci týmy, které se zabývaly problematikou udržitelného rozvoje. Po připomenutí minulých ročníku pracovali žáci ve skupinách na seznámení ostatních účastníků s problémy dnešní doby - např. nedostatkem vody, rovnoprávností mužů a žen, pracovními podmínkami, přístupem ke vzdělání... Hlavním tématem bylo plýtvání potravinami. Na závěr konference navrhly děti několik možností využití finančních prostředků, které kampani věnoval hlavní partner. Celé sympozium skvěle připravili ve spolupráci s občanským sdružením Líska samotní žáci, kteří pracují v tzv. Klubu ambasadorů fairtrade. Za naši školu se sympozia zúčastnily Vendula Šafaříková, Gabriela Kozubíková, Veronika Marečková, Karolína Garguláková, Zuzana Malíková a Adéla Kovářová.

Voda aneb Život v každé kapce

Název Voda aneb Život v každé kapce nese výukový program, se kterým do naší školy za žáky 6. ročníku přijela ve čtvrtek 28. listopadu lektorka Michaela Koutná z organizace Líska. Žáci se prostřednictvím videa, pracovního listu a zajímavého pokusu seznámili s vodou, jejími druhy, skupenstvími, významem... a znečištěním. Zjistili, odkud získáváme pitnou vodu, jak se voda upravuje a čistí. Pomocí sestavené filtrační aparaturu přečistili potoční vodu a ve třídě si založili pokus na pozorování tří druhů vody ve třech akváriích. Děti bavilo nejen názorné vyučování s využitím moderních pomůcek, ale také objev několika vodních breberek, které mohly pozorovat.

 

Přírodovědná soutěž Jaloveček

Ve čtvrtek 17. a v pátek 18. října se na vsetínském zámku konala již tradiční soutěž Jaloveček. Za naši školu se přírodovědného „zápolení“ na téma Dary přírody zúčastnila čtyři pětičlenná družstva – dvě za první a dvě za druhý stupeň. A naši žáci si nevedli vůbec špatně – již ve čtvrtek tým Valašské borůvky ve složení Klára Martinková, Vendula Kostková, Eliška Kašparová, Dorota Zemánková a Zuzana Ptáčková obsadil s těsnou ztrátou jediného bodu čtvrté místo, v pátek pak tým s názvem Ichtylové – Daniel Mikuš, Nela Cedidlová, Vendula Šafaříková, Gabriela Kozubíková a Denisa Kovářová vybojoval místo třetí. Všem úspěšným účastníkům blahopřejeme a těšíme se na březen, kdy tato oblíbená soutěž bude mít své pokračování.