Český jazyk 2

Básně pro 6.B 2018/19

Žáci se naučí jednu báseň z čítanky, které jsou níže doporučené, nebo si sami najdou báseň(min 16 veršů-řádků.)a zarecitují 2. nebo 9. dubna 2019 v rámci třídního kola recitační soutěže.

str.16 Zeměkoule- Voskovec,Werich

str.19 Měsíc- František Branislav

str.40 Brontosaurus- Jiří Žáček

str.64 Co se doma chystá- Ilona Borská

str.81 Čí oči- Jan Noha

str. 120 Stonožka

str.150 První den prázdnin

 

Úkoly do ČJ 7.tř. a 6.B 2018/19

6.B na 15.4. naučit se druhy zájmen z přehledu v sešitě a na každou další hodinu to umět

v úterý 16.4. bude místo češtiny-literatury čeština mluvnice(vzít si sešit a učebnici ČJ)

na 25.4. dokončit 69/1, od poloviny textu vypsat z textu zájmena a zapsat je ke druhům do školního sešitu

na 26.4. nachystat slohovou práci popis. Na výběr máte ze 3 témat: 1. Popis obývacího pokoje, 2. Popis osoby(rodič, kamarád, oblíbený herec), 3. Popis mého zvířete. Napiš si k textu i osnovu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. třída

naučit se do 16.4.. jednu z následujících básní nazpaměť str. 31, 52, 118 nebo 162 zarecitovat v rámci třídního  kola recitační soutěž

 

 

Interview s Karlem IV.

U příležitosti 600. výročí Karla IV. tvořili žáci 7.ročníku v českém jazyce fiktivní rozhovory s českým králem a císařem přímo u sebe ve třídě. Jak rozhovory probíhaly dokumentují fotografie a jedno z povedených interview níže. 

 

 

Číst dál: Interview s Karlem IV.

Plánované akcepro rok 2016/2017

Plánované akce v rámci  předmětu český jazyk a literatura

Stejně jako každý rok se v rámci předmětu český jazyk budou ve škole dít stejné soutěže a zajímavé akce.

 -třídní a školní kola recitační soutěže.

- olympiáda v českém jazyce pro žáky 8. a 9. třídy

- dále představení v rámci projektu Listování (scénické představení knihy na podporu čtenářských dovedností)

- divadelní představení pro vybraný ročník

- literární soutěže

- beseda se spisovatelem Lubomírem Mullerem pro 6. ročník

- cvičné testy na přijímací zkoušky pro žáky 9. ročníku

-zařizuje se čtenářský koutek, ve kterém si žáci budou moci půjčit knihy, které jsme získali v rámci projektu EU Čtenářské dílny

O všech akcích se dozvíte včas.

 

Čtenářské dílny

Od září letošního školního roku se naše škola zapojila do projektu Evropské unie a za získané peníze nakoupila množství různých knih pro žáky 1. i 2. stupně. V rámci českého jazyka se žáci s knížkami seznamovali formou čtenářských dílen, mohli si ke čtení vybrat knihu podle svého zájmu, pohodlně se usadit nebo ulehnout kdekoli ve třídě a část hodiny si vklidu číst. Po té s vybranou knihou pracovali ve skupinách nebo jednotlivě, pracovali na zadaných úkolech pracovního listu, diskutovali v kruhu apod.Číst dál: Čtenářské dílny