Pavel Jeřábek se zúčastnil celostátního finále v soutěži MLADÝ CHEMIK

Ve středu 4. června se v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice uskutečnilo vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství republiky se zúčastnilo 40 finalistů z jedenácti krajů. Pavel se umístil ve 4 desítce a rozhodně ostudu neudělal. Odvedl velké penzum práce, ale ve velké konkurenci to na lepší umístění nestačilo. Určitě je na místě mu za vzornou reprezentaci školy na celostátní úrovni poděkovat.

„V regionálních kolech soutěžilo celkem 8 000 žáků devátých tříd, což je číslo ohromující. Dokládá, že chemie je na vzestupu a dokáže zaujmout stále více mladých lidí. „Probojovat se až do závěrečného klání předpokládá výjimečné znalosti a vědomosti. Podobné talenty cíleně vyhledáváme, protože jsme schopni nabídnout jim vynikající podmínky pro další růst. Jsem přesvědčen, že mnozí z dnešních finalistů se k nám po maturitě vrátí, aby zde završili své studium,“ řekl profesor Kalenda, proděkan pro pedagogiku pořádající fakulty. Soutěž sestávala ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Nejlépe si v obou částech vedl Martin Mátl ze ZŠ Nádražní Vyškov, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2014. Oceněno bylo všech 40 finalistů, role předávajících se ujali významní hosté z řad partnerů soutěže. Ti, kteří se umístili na prvním až pátém místě, obdrželi navíc i Cenu děkana FChT UPa za vynikající výsledky v oblasti vědy - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v hodnotě 2 400 Kč měsíčně. A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí do značné míry jejich učitelé, uznání se dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Mladí chemici během finálového dne ale jen nesoutěžili. O zábavný program se postaral Petr Hurta a jeho fenomenální barmanská show, připravena byla také ochutnávka netradičních koktejlů a zmrzliny. Pořádající fakulta pozvala zájemce na exkurzi, předvedla ukázku efektních pokusů a umožnila soutěžícím i jejich doprovodu přespat na kolejích a poobědvat v menze. Finalisté si tak mohli vyzkoušet, jaké to je být na jeden den studentem vysoké školy. Bilance letošního ročníku Mladého chemika je víc než příznivá. Počet účastníků rapidně stoupl a do dění se zapojily nové regiony. Rostoucí zájem o soutěž jasně signalizuje, že chemie žáky baví a inspiruje a že se pro ně stává přitažlivou studijní i profesní alternativou. Akutní nedostatek mladých a technicky vzdělaných odborníků, kteří dnes tolik chybějí na pracovním trhu, by proto brzy mohl být minulostí.