Chemie 9. ročník - učivo

1. Opakování učiva 8. ročníku
-vlastnosti látek a bezpečnost
-směsi
-voda, vzduch
-prvky
-chemické reakce
-názvosloví - oxidy, halogenidy, kyseliny, hydroxidy, soli
2. Redoxní reakce
-oxidační čísla
-oxidace, redukce
-výroba železa a oceli
- chemie a elektřina -galvanický článek a elektrolýza
-koroze
3. Energie a chemické reakce
-exotermické a endotermické reakce
-obnovitelné a neobnovitelné zdroje
-fosilní paliva – uhlí, ropa, zemní plyn
-průmyslová paliva
4. Chemické výpočty
-látkové množství
-molární hmotnost
-výpočty z chemických rovnic
-výpočet koncentrace
5. Rychlost reakcí
-srážková teorie
-faktory ovlivňující rychlost
-katalyzátory
6. Organické sloučeniny
Uhlovodíky
-alkany, alkeny, alkiny
-areny
-zdroje uhlovodíků

Deriváty uhlovodíků
-halogenderiváty
-alkoholy, fenoly
-aldehydy a ketony
-karboxylové kyseliny
-esterifikace, estery
7. Přírodní látky
-sacharidy
-tuky
-bílkoviny
-vitamíny
-fotosyntéza
8. Chemie a společnost
-chemické výrobky – tepelně zpracované materiály
-ochranné látky
- hořlaviny
-plasty a syntetická vlákna
-pesticidy, průmyslová hnojiva
-biotechnologie, enzymy
-léčiva, drogy, potraviny
-chemie a životní prostředí
- chemický průmysl v ČR