Co víme o železe a oceli?

Žáci 9. ročníku se v hodinách chemie seznámili formou projektového vyučování a skupinové práce s tématem výroby železa a oceli. Zjišťovali jaké suroviny, postupy a chemické reakce provázejí vznik obyčejných předmětů jako jsou nůžky, pružiny, hřebík nebo trubka. Znají provoz vysoké pece, konvertoru...vědí, proč železo rezaví a jak je možné kovové předměty před korozí ochránit.

 

 

 Svou práci doplnili o obrázky, popř. komiks, na závěr proběhla v obou třídách prezentace projektů -zatímco v 9.A každá skupina popsala svou vlastní práci, 9.B se rozhodla vystoupit jako jeden celek. Všem skupinám se jejich práce podařila a doufáme, že získané informace využijí i při testu.

                                                                                              Magdalena Kovářová, Aleš Černotík